حل معادلات جبری در MATLAB به روش عددی

دستگاه معادلات جبری زیر را با استفاده از روش های عددی پیش فرض در نرم افزار MATLAB حل کنید

کد روش حل چنین خواهد بود:

و در نهایت، پاسخ برنامه نوشته شده چنین است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.